09

Apr

10 Skill Untuk Hadapi Era Revolusi Industri Keempat

10 Skill Untuk Hadapi Era Revolusi Industri Keempat Saat ini Indonesia belum masuk dalam kategori negara industri. Indonesia baru masuk sebagai kategori negara berkembang. Tetapi ada baiknya kita juga mengetahui perkembangan pasar tenaga kerja di negara industri pada lima tahun yang akan datang. Rasanya belum  ketinggalan untuk meliput apa yang dihasilkan oleh Forum International yang diadakan tahuan […]