Karakter Menuju Sukses

 

Objektif Program

a. Membangun nilai KESUKSESAN SEJATI dalam kehidupan sehari-hari untuk hidup dan bekerja dengan tujuan yang bermakna dan mulia ( sense of purpose ).
b. Mengembangkan motivasi kerja yang tinggi untuk dapat menghasilkan karya maksimal dalam bekerja baik secara individu maupun team.
c. Membangun budaya kerja Excellent (MULIA VALUE) untuk dapat menciptakan suasana kerja yang positif dan produktif.

Modul Program

Sesi 01:
SUKSES KEHIDUPAN

a. Prinsip SUKSES SEJATI
b. Pola Pikir SUKSES SEJATI
c. Potensi SUKSES SEJATI

Sesi 02 :
SUKSES KEHIDUPAN
6 Harta Kehidupan

a. Harta Rohani
b. Harta Jiwani
c. Harta Jasmani
d. Harta Hubungan
e. Harta Keluarga
f. Harta Benda

Sesi 03:
SUKSES BEKERJA

MULIA VALUE

a. Menjadikan Tuhan pusat segalanya (Kerja Keras)
b. Utamakan proses (Kerja tuntas)
c. Lakukan demi kebenaran(Kerja Selaras)
d. Itikad selalu melakukan yang terbaik (Kerja Cerdas)
e. Amalkan keikhliasan hati (Kerja Ikhlas)